Music

Latest Video

Rumtown @ Festival Dranouter 2013 : Noordwiend
Now Playing

Rumtown @ Festival Dranouter 2013 : Noordwiend

Uploaded on Feb 2

Upcoming Dates

Lyrics

Download de teksten als PDF

ISLAND                                 Tekst en muziek: Alexander Brackx

‘k ên  de (h)elft va mien menoage gekregen , den anderen (h)elft o je wére kèèrt.                                         Veau de kust enk ol gevoaren , mo gêrnoisen kruuwn ist sjhieten nie wèèrt.                  Mien pa is uzzen èèrste schipper , zien twèè broers gon ol joaren mee.                               De blèèk’n êt de vierden komm’n hoale’n , an mien dertiende meunk voe den èèrste kè mee.

CHORUS  : Wil je nor Island voaren? Wil je de langen omvaert doen?                        Begun mo te bidden dat de n duuvel go compassche ên mê joen…

Mien èèrste piente gonk in ’t noord’n drienke’n, o me gevist ên an ’t Iengels hoofd.         De schrik van d’ èèrste weken , verre van hus en koet voe dood…                                         De wakke wiend woait dwêrschen deur joen , je zatte kaffie ruttelt in joen handen.     Olles an dêk is ferme bevrozen , ze moeten snieën in je viengers o je d’er bluuft an hangen…

CHORUS

Roend de twientigsten van de meimoand a me e bastoard van e storm                                  Ê we schrèèuwden boven de wiend uut: “ kom mo gie niewèèrd , wieder zien in form”Madden weken in Island gevoaren , pa zei: “we zien dikke binn’n”                            Mo ’t woater a groten oenger , madden moeten kèren , van de zèè ku je nie winn’n

CHORUS (X2 ) + outro

Date →
May 30
Tags →

2 Comments